Op alle facetten in alle stadiums van uw kabel en leidingen project voorzien wij u van vakkundig advies. Dit advies verzorgen wij voor diverse soorten opdrachtgevers zoals nutsbedrijven, waterleidingbedrijven, waterschappen, provincies, gemeentes en industrieën. Ook voor opdrachtnemers, zoals aannemers en installateurs, stellen wij onze diensten graag ter beschikking.

Vanaf het beginstadium van uw project tot aan realisatie kunnen wij u ondersteunen en adviseren. Een van onze specialiteiten is het inventariseren van bestaande netwerken ter voorbereiding van renovatie. Deze inventarisatie voeren wij uit voor diverse landelijke netbeheerders, waarbij wij alle facetten in eigen hand houden. Een belangrijk onderdeel in deze inventarisatie is het op locatie uitvoeren van proefsleuven. Hierbij brengen wij alle ondergrondse infra schematisch in kaart. Inclusief controle van de materialen, diameters van de bestaande kabels en leidingen, grondonderzoek, fotograferen en inventariseren van de bestaande infra. Denk aan verhardingen, groenvoorzieningen, wegmeubilair, aanliggende bebouwing, obstakels en overige elementen. Dit verzorgen wij geheel inclusief het uit te voeren graafwerk, straatwerk, afzettingen, verkeersmaatregelen, vergunningen, ontheffingen en meldingen. Alles conform een vooraf door ons opgesteld projectplan, met een uitgebreide en duidelijke rapportage van de onderzoeken en inventarisatie.

Ook hebben wij veel ervaring met het opstellen van projectplannen, risicoanalyses, planningen en overige zaken ten behoeve van opdrachtnemers bij aanbestedingen volgens de EMVI – methode (Economische Meest Voordelige Inschrijving).

Daarnaast adviseren wij u graag in projectmanagement, procesmanagement, risicomanagement, project voorbereiding, inkoop, project begeleiding en project toezicht.

DBK Engineering & Advies

info@dbkea.nl | 073 6237227 | Het Sterrenbeeld 23 | 5215 MK ’s-Hertogenbosch
Postbus 2015 | 5202 CA s’- Hertogenbosch