De engineering voor uw kabel en leiding projecten kunnen wij geheel voor u verzorgen. Maar ook kunt u kiezen om enkel bepaalde onderdelen van het ontwerp uit te besteden.

Het belangrijkste van het ontwerp is het doel van het eindproduct. Wij besteden extra tijd aan u als klant om samen met u uw vraag helder te formuleren. Hierdoor kunnen wij u beter voorzien van de juiste antwoorden en komen we tot een eindproduct wat precies aan uw wensen voldoet.

Belangrijk bij ontwerp / engineering is het verzamelen van de juiste gegevens. Wij weten exact welke gegevens we nodig hebben, wat ontbreekt en waar we ze moeten vinden. We werken met duidelijke offertes, zodat u weet wat u van ons kan verwachten. In onze samenwerking staan wij bekend om onze heldere rapportages, dit vanwege hun goede leesbaarheid en altijd toegespitst op de vraag.

Wij kunnen onderstaande engineering werkzaamheden voor u verzorgen:

 • Tracé verkenning / bepaling
 • Inventariseren ondergrondse én bovengrondse infra
 • Opstellen digitale ondergronden
 • Digitaal inmeten ontbrekende gegevens (lengte – hoogte profiel / wegen / watergangen / spoorwegen / bebouwingen / waterkeringen )
 • Initiëren van vergunningen en ontheffingen ( vooroverleg vergunningverlenende instanties, beheerders, eigenaren en overige belanghebbende)
 • Bepalen boringen/persingen en toetsen op uitvoerbaarheid
 • Kabel en leiding berekeningen
 • Opstellen werk- en detailtekeningen
 • Materiaal behoefte bepalen (opstellen materiaalstaat)
 • Opstellen werkomschrijving / bestek
 • Kostenraming project
 • Ondersteuning en begeleiding bij aanbesteden van de werkzaamheden

Ook bij de realisatie van uw project kan DBK als adviseur verschillende taken voor u verzorgen, zoals projectmanagement, begeleiding en project administratie. In samenwerking met HDB tekenburo leveren wij tevens revisiemeting en revisietekeningen.

DBK Engineering & Advies

info@dbkea.nl | 073 6237227 | Het Sterrenbeeld 23 | 5215 MK ’s-Hertogenbosch
Postbus 2015 | 5202 CA s’- Hertogenbosch