Graven in de bodem kan niet zomaar. De Nederlandse bodem is een wirwar van kabels en leidingen. Er liggen gasleidingen, waterleidingen en kabels voor elektriciteit, telefoon, internet en TV. Voor het realiseren van infra en bouwprojecten is het dus van groot belang om voldoende kennis en expertise te hebben van de ondergrondse infra. Door een expert in te schakelen als kabel en leiding coördinator kan veel schade, extra kosten en vertraging in de realisatie van de projecten worden voorkomen.

DBK levert deze expertise, wij verzorgen de kabel en leiding coördinatie voor diverse ontwerpers en bouwers van grote infrastructurele projecten. Als specialist in de ondergrondse infra adviseren en coördineren wij in alle fase van de bouwtrajecten. Vanaf de planstudiefase, naar de uitvoering tot en met de oplevering.
Indien kabels en leidingen moeten worden aangepast komt de kabel-, leiding- en netwerkbeheerder (mogelijk) in aanmerking voor nadeelcompensatie. De regels voor deze schadevergoeding zijn vast gelegd in de NKL 1999 (Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen), de OVK 1999 (Overeenkomst voor kabels en leidingen buiten beheersgebied) en de Telecomwet. DBK kan u adviseren en biedt u ondersteuning bij de juiste toepassing van deze nadeelcompensatie regelingen en wetgeving.

DBK advies en engineering verzorgt de afstemming met de eigenaren van de aanwezige kabels en leidingen en maakt de afspraken over:
- Maatregelen ter bescherming van de bestaande kabels en leidingen
- Tijdelijke voorzieningen en omleggingen van de ondergrondse infra
- Definitieve verleggingen
- Planning en afstemming met de netbeheerders
- Bepaling uitvoeringsmethodes
- Vastleggen, bewaken en rapporteren van de werkzaamheden aan en invloeden op het kabel en leiding netwerk

Door onze grote kennis en ervaring in de ondergrondse infra kunnen wij de risico’s met betrekking tot de bestaande kabels en leidingen bij de realisatie van uw project beperken en een voorspoedige realisatie van uw project bevorderen.

DBK Engineering & Advies

info@dbkea.nl | 073 6237227 | Het Sterrenbeeld 23 | 5215 MK ’s-Hertogenbosch
Postbus 2015 | 5202 CA s’- Hertogenbosch